On participem

Formen part del Patronat de la FECC (Fundació “Escola Cristiana de Catalunya”). Es fan 4 o 5 reunions a l’any i són unes reunions on se’ns brinda l’oportunitat de poder manifestar les conformitats i disconformitats amb la situació del moment. Al mateix temps podem saber la realitat que viuen moltes de les escoles adherides a la Fundació. També se’ns informa en aquestes reunions de les gestions que realitza la Patronal pel bé d’aquestes escoles i com pot repercutir en nosaltres.

Estem en contacte amb l’Administració Educativa. sempre que ho creiem necessari li fem arribar la nostra opinió sobre els temes que ens afecten, tant a nivell laboral com pedagògic.